GİRİŞ:

İŞÇİMENLER KONVEYÖR BANT SİSTEMLERİ SAN.VE TİC. A.Ş. , birçok internet sitesinde olduğu gibi internet sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır. Çerez Politikası internet sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız internet sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi bu Politika’da gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

ÇEREZ NEDİR?

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.

ÇEREZ TÜRLERİ

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:

· Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin ana işlevi internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

· Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcıyı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.

· Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezlerziyaret edilen internet sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

· Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezlerziyaret edilen internet sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

İŞÇİMENLER, Gizlilik Politikasıuygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.

Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

Analitik Çerezler: İnternet sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, internet sitesi nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da internet sitesi tasarımını değiştirebiliriz.

İşlevsellik Çerezleri: İnternet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: İŞÇİMENLER internet sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek ya da bu Politika’da gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür.

Çerez

Sağlayıcı

Amaç

Süre

Tür

__AntiXsrfToken

Google

Giriş oturumunu doğrulamak için bir belirteç içerir

Oturum süresince

HTTP

GPS

youtube.com

Coğrafi GPS konumuna göre izlemeyi etkinleştirmek için

1 gün

HTTP

(Pazarlama)

IDE

doubleclick.net

Bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefli reklamlar sunmak amacıyla reklam verenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının işlemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.

1 yıl

HTTP

(Pazarlama)

test_cookie

Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.

1 gün

HTTP

(Pazarlama)

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Entegre YouTube videolarına sahip sayfalarda kullanıcıların bant genişliğini tahmin etmeye çalışır.

179 gün

HTTP

(Pazarlama)

YSC

youtube.com

Kullanıcının YouTube'dan hangi videolarının gördüğü ile ilgili istatistikleri tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.

Oturum süresince

HTTP (Pazarlama)

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Yerleştirilmiş YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar

Oturum süresince

HTML (Pazarlama)

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Yerleşik YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar.

Kalıcı

HTML

(Pazarlama)

yt-remote-device-id

youtube.com

Yerleşik YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar.

Kalıcı

HTML

(Pazarlama)

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Yerleşik YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar.

Oturum süresince

HTML

(Pazarlama)

yt-remote-session-app

youtube.com

Yerleşik YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar.

Oturum süresince

HTML

(Pazarlama)

yt-remote-session-name

youtube.com

Yerleşik YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar.

Oturum süresince

HTML

(Pazarlama)

ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Tarayıcı Adı

Link

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi

Yandex

https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Safari

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft edge

https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Şirketimize başvurarak;

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

BAŞVURU VE BİLGİ TALEP HAKKININ KULLANILMASI

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda İŞÇİMENLER talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

İŞÇİMENLER tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri güvenliğinin sağlanması konularında daha detaylı bilgiye İŞÇİMENLER Gizlilik Politikası’ndanulaşabilirsiniz.